MGK 2022 tilmelding

Tilmeldingen til MGK 2022 er åben fra 1. dec. 2020 til 1. feb 2021
Læs mere om optagelsesprøven...

tl_files/themes/musikskolen_web/MGK_hovedstaden_small.jpg

Ledige pladser i sæson 2021/22

Der er netop nu enkelte ledige pladser på en række instrumenter. Ring 3366 7073 og aftal en gratis prøvetimeSmil

Læs mere...

Vidste du

at det er muligt at gå til musik i skoletiden...

Læs mere...

Følg Musikskolen på Facebook

tl_files/Billed-mappe/Billeder til Nyheder/facebook_48x48.png

Hel eller delvis friplads i Musikskolen

For børn og unge under 18 år er det blevet muligt at opnå hel eller delvis friplads i Musikskolen.

Der skal søges herom samtidig med tilmeldingen/gentilmeldingen.

Læs mere her: Friplads

Tilmelding

Der er nu åbent for gentilmelding og tilmelding for hold-elever, venteliste-elever og nye elever.
Husk tilmeldingsfrist til den nye sæson er 31. maj. 

KLIK HER for at gå til tilmelding.
(Klik på 'Ny Elev' og følg anvisningerne).

Gamle elever skal benytte linket i den mail, I har fået tilsendt.

HUSK: En tilmelding gælder kun i én sæson

Efterspørgslen på musikskoleundervisning er heldigvis stor, men Musikskolens finansielle formåen begrænser desværre antallet af pladser, og derfor er der venteliste til flere af fagene. Der er dog håb for de, som kommer på venteliste, idet der i årets løb jævnligt opstår ledige pladser.

Optages nye elever efter først til mølle-princippet?
– Nej, alle der tilmelder sig senest den 31. maj, optages på lige vilkår.

Læs retningslinier for optagelse på Københavns Kommunes Musikskole

Forudsætninger:

  1. Eleven er bosiddende i Københavns kommune.
  2. Eleven er under 25 år ved sæsonstart.
  3. Eleven er tilmeldt hvert år inden fristens udløb den 20. maj

Kriterierne vil herefter være:

  • Elever, der har været tilmeldt den foregående sæson med samme instrument eller i et sammenhængende forløb.
  • Elever, der har (længst) ventelisteanciennitet
  • Elever, der – af hensyn til Musikskolens ønske om supplering af ensembler og orkestre – har valgt ”smalle” instrumenter.
  • Elever, der bor i nærheden af et undervisningssted eller har gode transportmuligheder dertil.
  • Skemamæssige forhold.
  • Lodtrækning
  • Venteliste


Vedtaget af bestyrelsen i overensstemmelse med Musikskolens vedtægter
Den 9. oktober 2003