Tak for en god sæson - vi ses til august.

Musikskolens kontor holder lukket d. 1. - 31. juli (begge dage incl.)
Første undervisningsdag er mandag d. 15. august. (se ferieplan)
Rigtig god sommer!

Sol synger og spiller

Vidste du

at det er muligt at gå til musik i skoletiden...

Læs mere...

Følg Musikskolen på Facebook

tl_files/Billed-mappe/Billeder til Nyheder/facebook_48x48.png

Hel eller delvis friplads i Musikskolen

For børn og unge under 18 år er det blevet muligt at opnå hel eller delvis friplads i Musikskolen.

Der skal søges herom samtidig med tilmeldingen/gentilmeldingen.

Læs mere her: Friplads

Tilmelding

KLIK HER for at gå til tilmelding.

Gamle elever skal benytte linket i den mail, I får tilsendt i starten af april.
BEMÆRK: Talentelever og de fleste holdelever kan ikke gentilmelde sig endnu - mail udsendes senere.

HUSK: En tilmelding gælder kun i én sæson

Efterspørgslen på musikskoleundervisning er heldigvis stor, men Musikskolens finansielle formåen begrænser desværre antallet af pladser, og derfor er der venteliste til flere af fagene. Der er dog håb for de, som kommer på venteliste, idet der i årets løb jævnligt opstår ledige pladser.

Optages nye elever efter først til mølle-princippet?
– Nej, alle der tilmelder sig senest den 20. maj, optages på lige vilkår.

Læs retningslinier for optagelse på Københavns Kommunes Musikskole

Forudsætninger:

  1. Eleven er bosiddende i Københavns kommune.
  2. Eleven er under 25 år ved sæsonstart.
  3. Eleven er tilmeldt hvert år inden fristens udløb den 20. maj

Kriterierne vil herefter være:

  • Elever, der har været tilmeldt den foregående sæson med samme instrument eller i et sammenhængende forløb.
  • Elever, der har (længst) ventelisteanciennitet
  • Elever, der – af hensyn til Musikskolens ønske om supplering af ensembler og orkestre – har valgt ”smalle” instrumenter.
  • Elever, der bor i nærheden af et undervisningssted eller har gode transportmuligheder dertil.
  • Skemamæssige forhold.
  • Lodtrækning
  • Venteliste


Vedtaget af bestyrelsen i overensstemmelse med Musikskolens vedtægter
Den 9. oktober 2003