Se videoer fra koncerterne i oktober 2018 med klassiske MGK-elever og musikere fra barokorkestret Concerto Copenhagen.

Optagelsesprøve til MGK

Tilmelding til MGK 2022 er mellem d. 1. december 2021 og 1. februar 2022.

Som optagelsessøgende på Musikalsk Grundkursus (MGK) kan du angive hvilket MGK-center, du ønsker som din 1., 2. og 3. prioritet. Du vil blive tilmeldt optagelsesprøven ved din 1. prioritet.

Bliver du ikke optaget på din 1. prioritet, vil din ansøgning blive videregivet til din 2. prioritet og derefter til din 3. prioritet.

Du vil kunne blive kontaktet helt frem til sæsonstart i august.


MGK-ansøgere med sangskrivning, komposition:

  • Efter tilmeldingsfristens udløb får du tilsendt et link, hvor du skal uploade dine to numre, CV og en begrundet ansøgning.

MGK-ansøgere med instrument/sang som hovedfag

  • Til prøven i hovedinstrument/sang udføres to stykker musik af forskellig karakter.
  • Mindst det ene skal udføres som sammenspil.
  • Ansøgeren skal selv medbringe akkompagnatør eller medspillere.
  • For ansøgere til den rytmiske linje skal prøven indeholde improvisation.
  • Endvidere prøves sangere og instrumentalister i lettere prima vista.
  • Klassiske instrumentalister prøves endvidere i skalaspil.
  • Samlet varighed ca. 6 minutter.
  • Der må ikke benyttes bånd, sequencer eller computer som akkompagnement.

Almene bifag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, indeholdende spontant gehør og imitation af en kort melodi og rytme.

Varighed

Hele optagelsesprøvens varighed vil ikke overstige 15 minutter. Ansøgeren må være forberedt på, at prøven kan afkortes efter censorernes skøn.

Censorer

Der medvirker eksterne censorer ved prøven.

Hvornår

Prøverne afholdes i uge 11, 12, 13 og 14

Hvor

Prøverne bliver afholdt på alle tre skoler:
Københavns Musikslkole, Musikhøjskolen på Frederiksberg og Helsingør Musikskole.