Musikskolen er lukket til og med den 13. april

Regeringen har nu forlænget lukningen af institutioner, skoler og fritidstilbud indtil videre frem til og med mandag den 13. april. Ved at lukke er det håbet, at vi kan undgå at smitte hinanden - og undgå at udsætte vores svage og syge for smitte.

Hjemmeundervisning
På Musikskolen har vi været lidt tøvende over for “fjernundervisning”, som jo på mange måder strider mod musikkens væsen. Men det er også en chance for at afprøve nye måder at lære på, og mange af vores lærere er allerede i kontakt med deres soloelever (instrumental- og sangelever). Lærerne har fået udstrakt frihed til at løse opgaven, som de mener er bedst. Orkestre, ensembler, kor og holdundervisning er desværre aflyst så længe Musikskolen fysisk er lukket. Alle koncerter og arrangementer i perioden er ligeledes aflyst.

Vores telefon er gået i stykker. Ring til os på 2128 1776

Vidste du

at det er muligt at gå til musik i skoletiden...

Læs mere...

Følg Musikskolen på Facebook

tl_files/Billed-mappe/Billeder til Nyheder/facebook_48x48.png

Hel eller delvis friplads i Musikskolen

For børn og unge under 18 år er det blevet muligt at opnå hel eller delvis friplads i Musikskolen.

Der skal søges herom samtidig med tilmeldingen/gentilmeldingen.

Læs mere her: Friplads

Tilmelding

Tilmeld dig via nedestående link.

Er du ny elev, klikker du på "Ny Elev", ellers
Brugernavn (er sendt i en mail) og
Kodeord (sidste 4 cifre af CPR-nummer)

Klik her for TILMELDING


HUSK: En tilmelding gælder kun i én sæson
 

Rettidig tilmelding af nye elever, hold-elever og venteliste-elever var mellem 20/4 og 20/5-2020.
Ved tilmelding herefter kommer man på venteliste, og får derfor muligheden for en evt. ledig plads i løbet af sæsonen.

Tilmeldte elever til sæson 2020/21 får besked om optagelse i starten af juli
(hold-elever dog først medio august). 


Desværre har vi ikke økonomi til at optage alle ansøgere, og er derfor nødsaget til at placere en stor gruppe børn og unge på venteliste.

Nytter det at stå på venteliste?
Ja, det gør! I sæsonens første måneder opstår der altid ledige pladser. - Desuden vil Musikskolen gerne kunne gøre politikerne opmærksomme på det store udækkede behov for musikundervisning, der er blandt byens børn og unge.

Læs retningslinier for optagelse på Københavns Kommunes Musikskole

Forudsætninger:

  1. Eleven er bosiddende i Københavns kommune.
  2. Eleven er under 25 år ved sæsonstart.
  3. Eleven er tilmeldt hvert år inden fristens udløb den 20. maj

Kriterierne vil herefter være:

  • Elever, der har været tilmeldt den foregående sæson med samme instrument eller i et sammenhængende forløb.
  • Elever, der har (længst) ventelisteanciennitet
  • Elever, der – af hensyn til Musikskolens ønske om supplering af ensembler og orkestre – har valgt ”smalle” instrumenter.
  • Elever, der bor i nærheden af et undervisningssted eller har gode transportmuligheder dertil.
  • Skemamæssige forhold.
  • Lodtrækning
  • Venteliste


Vedtaget af bestyrelsen i overensstemmelse med Musikskolens vedtægter
Den 9. oktober 2003