Tilfredshedsundersøgelse

I forbindelse med udfærdigelsen af ”Mål- og resultatsyringsrapport” i 2004 blev det besluttet fremover at foretage en årligt tilbagevendende tilfredshedsundersøgelse blandt Musikskolens brugere således, at der nu foreligger resultater fra 2004, 2005, 2007, 2008 og 2010.

I al væsentlighed er spørgsmålene fra det oprindelige spørgeskema bevaret, dog med tilføjelse af enkelte nye spørgsmål i 2010. Data blev indsamlet i perioden 29. april – 26. maj.

Læs rapporten her (pdf)