Se videoer fra koncerterne i oktober 2016 med klassiske MGK-elever og musikere fra barokorkestret Concerto Copenhagen.

Optagelsesprøve til MGK

Tilmeldingen til MGK 2018 var mellem d. 1. december 2017 og 1. februar 2018.

Som optagelsessøgende på Musikalsk Grundkursus (MGK) kan du angive hvilket MGK-center, du ønsker som din 1., 2. og 3. prioritet. Du vil blive tilmeldt optagelsesprøven ved din 1. prioritet.

Bliver du optaget på din 1. prioritet, får du inden for MGK-centret mulighed for efterfølgende at prioritere det undervisningssted, du ønsker at gå på.

Bliver du ikke optaget på din 1. prioritet, vil din ansøgning blive videregivet til din 2. prioritet og derefter til din 3. prioritet.

Du vil kunne blive kontaktet helt frem til sæsonstart i august.

Hovedinstrument/sang

 • Til prøven i hovedinstrument/sang udføres to stykker musik af forskellig karakter.
 • Mindst det ene skal udføres som sammenspil.
 • Ansøgeren skal selv medbringe akkompagnatør eller medspillere.
 • For ansøgere til den rytmiske linje skal prøven indeholde improvisation.
 • Endvidere prøves sangere og instrumentalister i lettere prima vista.
 • Klassiske instrumentalister prøves endvidere i skalaspil.
 • Samlet varighed ca. 6 minutter.
 • Der må ikke benyttes bånd, sequencer eller computer som akkompagnement.

Almene bifag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, indeholdende spontant gehør og imitation af en kort melodi og rytme.

Varighed

Hele optagelsesprøvens varighed vil ikke overstige 15 minutter. Ansøgeren må være forberedt på, at prøven kan afkortes efter censorernes skøn.

Censorer

Der medvirker eksterne censorer ved prøven.

Til MGK-ansøgere med sangskrivning, komposition:

 • Udover den generelle tilmelding skal du indsende 2 egne numre,
  som skal bruges til bedømmelsen ved prøven.
 • Sangskriver-ansøgere kan vælge, at fremføre sine numre ved prøven – giv besked om dette på forhånd.
  Numrene skal under alle omstændigheder indsendes inden tidsfristen.
 • Numrene skal fremsendes som mp3-lydfiler, noder (pdf) eller links
  Andre formater accepteres ikke.
 • Det er en forudsætning for at komme til prøve, at vi har modtaget de 2 numre.
 • Filerne, CV og begrundet ansøgning skal fremsendes på mail til: 
  ax6L@buf.kk.dk senest 1. februar 2018
  .