Kommende arrangementer

Kvintus-talentkoncert
28. oktober kl. 19:00
MGK/klassisk kammermusikkoncert
29. oktober kl. 19:00
Bestyrelsesvalg
4. november kl. 18:00
MGK/Talent Camp
7. november
Kvintus-talentkoncert
22. november kl. 19:00

Vidste du

I Lov om folkeskolen § 33 Stk. 9. står: Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Download formular

som udfyldes og afleveres til skolen

Tilbage