Koncerter og arrangementer 2021/22

Bestyrelsesvalg

torsdag 4. november 2021
kl. 18:00 - 18:30

Musikskolen har ligesom folkeskoler en bestyrelse, der fastlægger de overordnede retningslinjer for skolens virksomhed og udmønter skolens budget. Tillige kan bestyrelsen afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og Ungdomsudvalget i alle spørgsmål, der vedrører Musikskolen.

Ved 4 – 6 årlige møder har man altså en enestående mulighed for at fremlægge og diskutere synspunkter omkring driften af Københavns Kommunes Musikskole. Benyt denne demokratiske ret og stil op til en post i bestyrelsen.

Ved valget dette år skal der vælges 2 forældre- og 1 elevrepræsentanter, begge for en 2-årig valgperiode. Der skal desuden vælges i alt 5 suppleanter (3 forældre-  og 2 elevsuppleanter) for en 1-årig periode.

Vil du vide mere findes den aktuelle bestyrelses sammensætning, lidt om opgaver og ansvar, samt vedtægterne her. Man er også velkommen til at kontakte leder eller souschef på 35 43 70 73.


Musikskolens koncertsal

Staldgade 29
1699 København V

Tilbage