Musikalsk legestue for børn og forældre (1-2 år)

Sanse – erfare – udtrykke sig. Gennem musikalsk leg, sang, dramatik og spil på instrumenter udvikles børnenes sanser, kropsbevidsthed, motorik, skabende evner og sociale tilpasningsevne. Lysten til og glæden ved musik stimuleres, og de musikalske evner udvikles på børnenes præmisser.

Mus legestue 08
ALDERSKLASSE
1-2 år
UNDERVISNINGSSTED
PRISER

Hold á 12 elever i
50 min. pr. uge
kr. 1.537 pr. sæson
(betales i 3 rater)
1. rate: 1. oktober 2017
2. rate: 1. december 2017
3. rate: 1. marts 2018

LÆRERE

Tilbage